Hvilket behov har din bedrift? Vi skreddersyr bedriftsavtaler alt etter behov, og tilbyr både behandling ute hos bedriften, eller faste  tidspunkter for bedriftens ansatte på klinikken i Lillestrøm sentrum.

Behandling på arbeidsplassen

Å motta behandling på arbeidsplassen er noe som har blitt mere og mere populært med årene, og grunnen til dette er hovedsakelig kampen mot sykefraværet. Flere gode undersøkelser har blitt gjort de siste årene på dette emnet, og da forebyggende helsetiltak kan skrives av i sin helhet, har regnestykket blitt enklere å regne ut.

Et lavere sykefravær + helsetiltak vil være mer lønnsomt for en bedrift enn et høyt sykefravær.

Ved bedriftsbesøk trenger vi bare en plass å være – behandlingsbenk og annet utstyr tar vi med etter behov. Behandling på arbeidsplassen vil også gjøre det enklere for oss å assistere bedriften dersom det er behov for tilrettelegging for enkelte ansatte.

 

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Mange mennesker jobber på seg smerter over lengre tid med ugunstig belastning. Vi kan være behjelpelige med å tilrettelegge for den enkelte medarbeideren der personen jobber, slik at problemene som har oppstått kan bekjempes på en fornuftig og effektiv måte. Vi vil også gi råd om hva slags tiltak som vil være gunstige dersom behandling eller nye innkjøp skulle være nødvendig.